Luchtverversing in kantoren

Gezondheidsklachten in kantoren

Het binnenmilieu in veel kantoren laat te wensen over, omdat er niet genoeg of helemaal geen luchtverversing plaatsvindt. Dit heeft een ongunstige invloed op de gezondheid en het werkproces van werknemers binnen kantoren. Het blijkt dat een verhoogd CO2-gehalte in de (binnen)lucht kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen en een verminderd concentratievermogen. De drie belangrijkste gevolgen van te weinig of geen luchtverversing zijn:

  • Verhoogd ziekteverzuim onder medewerkers;
  • Verminderd concentratievermogen van medewerkers;
  • Verminderde prestaties op de werkvloer.

Betere leerprestaties door luchtverversing

De lucht- en lichtkwaliteit zijn bepalend voor een gezond binnenmilieu in kantoren. Wetenschappelijk is aangetoond dat er een correlatie bestaat tussen enerzijds luchtkwaliteit en temperatuur en anderzijds gezondheidsklachten en concentratievermogen.
Daarom draagt luchtzuiverende en energiezuinige verlichting bij aan een gezond binnenmilieu in kantoren. Luchtverversing is dus eigenlijk noodzakelijk. Met continue luchtverversing zijn medewerkers scherper en geconcentreerder waardoor ze optimaal kunnen presteren.

Ionisatie
Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van luchtionisatie voor hun welzijn. Als stof, geurtjes, pollen, mijten of bacteriŰn in uw kantoor aanwezig zijn, heeft u dat grotendeels zelf in de hand. U kunt immers zelf bepalen om gebruik te maken van speciale systemen voor luchtverversing. Door onder andere UV-straling van de zon wordt door de natuur de lucht in onze natuurlijke omgeving constant ge´oniseerd. In gebieden met een natuurlijk hoge concentratie aan negatieve ionen voelen we ons goed, het versterkt ons welbevinden. Hier is namelijk sprake van een goede luchtverversing. We weten dat zonder negatieve ionisatie van onze ademlucht het overleven van de mens niet mogelijk zou zijn. Ge´oniseerde lucht is daarmee essentieel voor de zuurstofwisseling. Als er geen luchtverversing plaats zou vinden, zou ons welbevinden flink afnemen. Ionisatieapparatuur kan het effect  van natuurlijke luchtverversing steeds beter benaderen. Luchtzuiverende verlichting van Lightfresh zorgt hiervoor op uw werkplek.

Daglicht

In het menselijk brein bevindt zich een heel klein orgaantje dat het bioritme regelt. Het wordt geactiveerd door het via de ogen binnenvallende licht. In reactie op het daglicht, worden signalen gegeven aan onze hersenen, die daarna een heel proces in werking zetten dat zo'n 24 uur duurt (precies een etmaal dus) om daarna weer te beginnen bij het begin. Te weinig daglicht kan dit proces behoorlijk be´nvloeden. Het kan leiden tot gezondheidsklachten, slaapstoornissen, stress, concentratiestoornissen en allerlei gevoelens van onbehagen en niet- welbevinden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat daglicht daar een bijzondere positie inneemt.

Energiebesparing

Toepassing van energiezuinige verlichting kan leiden tot 50% minder elektriciteitsverbruik. 

Luchtverversing door ons totaalconcept

In dit totaalconcept wordt naast luchtzuiverende verlichting ook een ventilatiesysteem met warmteterugwinning meegenomen. Dit kan een besparing van 40% op het gasverbruik realiseren. Daarnaast kan een financieringsplan en een serviceplan meegenomen worden. Wilt u over ons totaalconcept vrijblijvend ge´nformeerd worden dan kunt u contact met ons opnemen door dit contactformulier in te vullen.

Zie ook: Schone lucht in huis
               Luchtverversing maakt leef- en werkomgeving schoner
               Ionisatie
               Daglicht