Persbericht 19 april 2010

PERSBERICHT

BETER ADEMHALEN MET LUCHTZUIVERENDE LAMPEN

De luchtkwaliteit in de Nederlandse woning laat te wensen over. Daardoor krijgen steeds meer mensen last de luchtwegen en van allergieën. De energiesparende en luchtzuiverende lampen van Lightfresh bieden uitkomst.


Last van de luchtwegen, een jeukende neus, een opeenvolging van niesbuien. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de Nederlanders er geregeld mee te maken heeft. De oorzaak ervan hangt onder meer samen met de eisen die we aan onze woning stellen. Energiebesparende maatregelen als warmteterugwinning en isolatie zorgen ervoor dat het binnenklimaat verslechterd.

De woning wordt warmer, vochtig en stoffiger, waardoor huisstofmijt, schimmels en bacteriën vrij spel krijgen. Het gevolg daarvan is dat het aantal chronische luchtaandoeningen stijgt. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat zich bezighoudt met een gezonde leefomgeving, hebben ten minste 1,2 miljoen Nederlanders last van een of meerdere allergieën.

Een gezond binnenklimaat met schone lucht. Dat is het uitgangspunt van Lightfresh, een bedrijf in Driebergen dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van luchtzuiverende en energiezuinige lampen. Spaarlampen en LED verlichting zijn voorzien van een zogenoemde ionisator, die schadelijke stoffen uit de lucht haalt.
De ionisator koppelt positieve deeltjes (bijvoorbeeld huisstofmijt) aan negatieve deeltjes. Is de verhouding in balans of neutraal dan kunnen de positieve, schadelijke deeltjes hun werk niet meer doen waardoor de luchtkwaliteit verbetert. De lampen van Lightfresh produceren minimaal 3,3 miljoen negatieve ionen per kubieke meter per seconde. Met één lamp zijn in een ruimte van 45 kubieke meter binnen drie uur bijna alle stofdeeltjes, bacteriën, geurtjes en pollen verdwenen.

Het Astma Fonds dat zich inzet voor ‘gezonde longen voor iedereen’ erkent de werking van de lampen. Via de website van het Astma Fonds zijn de producten van Lightfresh voor leden met korting verkrijgbaar. Het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag past de ioniserende verlichting toe op de afdeling dermatologie.
De keus voor Lightfresh hangt samen met geuroverlast. ‘Op de afdeling staat een apparaat dat door middel van UV licht huidaandoeningen behandelt’, aldus hoofd technische dienst Cor Wegman. ‘Bijkomend effect is dat de ruimte waar het apparaat staat na behandeling onprettig ruikt.’

Omdat ventilatie niet toereikend bleek, is gekozen voor de producten van Lightfresh. ‘Ze zijn uniek. De toepasbaarheid is daarnaast heel eenvoudig. We hebben geen ingrijpende veranderingen aan installaties en gebouwen hoeven door te voeren.’ Door het energiezuinige karakter van de lampen is de investering volgens Wegman binnen een jaar terugverdiend.

Maar het meest opmerkelijke is dat de geuroverlast daadwerkelijk tot het verleden behoort. ‘Begin januari hebben we de verlichting vervangen. Aan het heldere rustgevende licht waren we snel gewend. Maar waar we het meest tevreden over zijn, is dat de geur in de behandelkamer bijna geheel is verdwenen.’

Alle producten van Lightfresh zijn getest door onderzoeksbureau IWK (Institut
Für Wärme-, Klima- & Verfahrenstechnik) in het Duitse Bochum. Middels is er een samenwerking verband gestart met TNO Delft o.l.v. Dhr. Dr. J. Havermans,

Deze onderzoeken van de Lightfresh producten worden gecoördineerd door Mevr. Dr. L. M'Rabet, immunologe met specialisatie in infectieziekten en allergie. Voorheen o.a. werkzaam bij het onderzoeksbedrijf van Nutricia en farmacie Universiteit Utrecht.

De lampen van Lightfresh die voldoen aan de geldende Europese richtlijnen zijn verkrijgbaar vanaf 11,60 euro via de website van het bedrijf: www.lightfresh.eu.

NIET VOOR PUBLICATIE

Neem voor meer informatie contact op met Lightfresh: info@lightfresh.eu