Ventilatie met ioniserende lampen voor superfrisse schoolDe openbare basisschool De Paperclip in Krimpen aan den IJssel heeft de landelijke primeur: als eerste school is deze onlangs niet alleen voorzien van een energiezuinig, mechanisch ventilatiesysteem, maar ook is de verlichting aangepakt, waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende, luchtzuiverende T5 fluoriserende tubes. Het gevolg is dat de school niet alleen zeker 30 tot 40 procent minder gas verbruikt, maar ook nog eens een
superfrisse school is geworden.
DOOR HARMEN WEIJER

Een en ander is uitgevoerd door IDBB, Ingenieurs voor Duurzaam Bouwen en Beheren, uit Rotterdam in het kader van het landelijke programma Frisse Scholen. Dit landelijke project moet scholen stimuleren minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren. Herman de Haas, directeur van IDBB legt uit: “Wij hebben bij deze school gekozen voor een mechanisch ventilatiesysteem van Swegon, geregeld per lokaal en ontworpen op basis van ISSO89  klasse A, waardoor de CO2 concentratie in de 11 lokalen minder dan 800 ppm bedraagt. Afhankelijk van het stook- en natuurlijke ventilatie gedrag van het onderwijzend personeel levert dit een energiebesparing op van tussen de 30 en 40 procent in de vorm van minder gas verbruik.” Daarnaast is voor het eerst in Nederlandse scholen gebruik gemaakt van ioniserende verlichting. In dit geval gaat het om T5 fluoriserende lampen van Lightfresh, een dochteronderneming van IDBB. Alleen al de overstap naar T5 verlichting levert De Paperclip een energiebesparing van 50% op, aangezien ze hiervoor T8 lampen gebruikten. “Daarnaast hebben deze T5 tubes een kleur temperatuur van 6.400 Kelvin, gelijk aan volspectrum daglicht, en leveren de lampen een verlichtingssterkte van minimaal 700 lux op, dit terwijl de minimum eis voor verlichtingssterkte op werkvlak niveau 500 lux bedraagt. Ten derde werken de lampen ioniserend, dus luchtzuiverend, waarmee binnen drie uur voor 92 procent de lucht gezuiverd wordt van allerlei onzuivere deeltjes (fijnstof). De aanwezigheid van pollen, mijten, bacteriën en allergenen neemt aanzienlijk af. Volspectrum daglicht en ionisatie zorgen ervoor dat leerlingen zich veel beter kunnen concentreren en minder gezondheidsklachten hebben; en dat moet betere leerprestaties opleveren.”

Bak licht

De Krimpense school werkt al een jaar met de mechanische ventilatiesystemen en was daarmee de eerste Frisse School met ISSO 89 – klasse A in Nederland. Drie weken geleden is de luchtzuiverende verlichting geïnstalleerd en de eerste reacties zijn zeer positief. De Haas: “De leraren en leerlingen moesten vooral in het begin erg wennen aan ‘een bak met licht’ die ze tegemoet kwam. Maar eenmaal gewend had men bijvoorbeeld minder last van de ogen en konden ze langer geconcentreerd werken. Vooral voor kinderen met luchtwegklachten en allergieën helpt ionisatie enorm.” De combinatie van mechanische ventilatie en ioniserende verlichting is nieuw voor scholen, maar, vertelt De Haas, inmiddels hebben meerdere scholen in zowel basis- als voortgezet onderwijs interesse getoond. “Als ik kijk naar de aanvragen voor de nieuwe verlichting bij ons in aantallen lokalen, dan zijn er tussen de twee- en drieduizend lokalen die wij de komende periode mogen aanpakken.”  In andere omgevingen wordt al meer met ioniserende, energiezuinige verlichting gewerkt, weet De Haas. “In de consumentenmarkt partneren we onder andere met het Astmafonds en de Nederlandse Hartstichting. In de installatiemarkt hebben we projecten gerealiseerd in ziekenhuizen en apotheken, maar ook in hotels, restaurants en café’s. We gaan nu ook aan de slag op de Luchthaven Schiphol, waar we met een pilot in het regiecentrum mogen starten.” Ook zijn deze energiezuinige en ioniserende lampen volop in beeld bij musea. “Daar moeten kunstwerken geconserveerd worden en het blijkt uit onderzoek van TNO dat ionisatie daarbij kan helpen”, aldus de Haas.”

Terugverdientijd

Volgens de Haas bedraagt in het geval van OBS De Paperclip de terugverdientijd voor alleen het lichtconcept van Lightfresh 3 tot 4 jaar, terwijl de terugverdientijd voor het totale luchten lichtconcept ongeveer 8 jaar bedraagt . “Door de investering te financieren middels leasing kan de school het financieel voordeel van de energiebesparing zelfs maandelijks verzilveren”, aldus de Haas.