top of page

DAGLICHT

Gebrek aan daglicht kan leiden tot depressies

Uit medisch onderzoek is gebleken dat veel mensen in de winter last krijgen van depressieve gevoelens, die het gevolg zijn van een gebrek aan daglicht. Drie procent van de bevolking zou last hebben van depressies wegens gebrek aan daglicht, waarbij het vaker om vrouwen gaat dan om mannen. Daglicht blijkt dus erg belangrijk te zijn, eens te meer omdat een gebrek hieraan zorgt voor lusteloosheid en vermoeidheid. Te weinig daglicht zorgt ook voor concentratieproblemen en verminderde werkprestaties. 

Het belang van daglicht

Dat daglicht ontzettend belangrijk is, is gebleken uit een onderzoek dat werd uitgevoerd onder twee groepen. De werknemers die wel daglicht hadden, vertoonden een betere stemming en minder stress wanneer de zomer en winter met elkaar werden vergeleken. De groep zonder daglicht vertoonden echter geen verbetering. 

Daglicht beïnvloedt het bioritme

Uit andere onderzoeken bleek het belang van daglicht eens te meer: het is namelijk nodig voor het menselijk functioneren. Daglicht zorgt voor ons dag- en nachtritme, wat ontzettend belangrijk is. Mocht er niet voldoende daglicht binnenkomen dan ontstaan slaapstoornissen, concentratieproblemen, stress en andere onbehaaglijke gevoelens. Het is dus erg belangrijk om een goed daglichtpatroon te hanteren. 

Er zijn speciale daglichtlampen ontwikkeld. Deze daglichtlampen geven eenzelfde effect als natuurlijk licht. Dankzij deze daglichtlampen is het mogelijk om bepaalde soorten straling die belangrijk voor het lichaam zijn, op te nemen. 

bottom of page