top of page

IONISATIE

Wat zijn negatieve ionen?

Onze atmosfeer is te allen tijde gevuld met positieve en negatieve ionen. Ionen zijn moleculen die een elektron missen of er juist één teveel hebben. Een teveel aan positieve ionen in de atmosfeer zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn van veel gezondheidsproblemen en welvaartziektes. Negatieve ionen komen in steeds geringere getale voor, omdat de condities waaronder negatieve ionen ontstaan door menselijke activiteiten enorm worden beperkt. 

Negatieve ionen zijn zeer voordelig voor het menselijk en dierlijk welzijn. Zelfs planten gedijen goed in een atmosfeer waar relatief veel negatieve ionen aanwezig zijn. Negatieve ionen maken deel uit van complexe mechanismen die het hormoonhuishouden en andere biochemische reacties in het lichaam en de hersenen beïnvloeden. Zo neemt de levenslust toe, chronische pijn wordt minder, de gevoeligheid voor allergie wordt minder en voor de mensen met een hoge bloeddruk wordt deze lager.

Het is onmogelijk om een overdosis te krijgen van negatieve ionen, omdat ze op dezelfde manier werken als een waterdouche die het vuil van je lichaam afspoelt. Over het algemeen valt te stellen dat aan hoe meer negatieve ionen iemand wordt blootgesteld, des te beter die persoon zich voelt. Het aanschaffen van een ionisator heeft dus veel pluspunten. 

Hier volgt een tabel met de percentages van mensen die baat hebben gehad bij de aanschaf van een ionisator of luchtreiniger. Dit onderzoek werd verricht onder leiding van Dr. Hawkins van de Universiteit van Surrey in Engeland. De tijdsduur van het onderzoek met de ionisator was zes maanden.
 

 

 

 

Natuurlijke Invloeden

Ionenconcentraties per cm3

Zoals aangegeven in de tabel wordt de lucht vlak voor een storm gedomineerd door positieve ionen (drie keer zo veel). Deze omstandigheden zijn zeer ongunstig voor alle levende wezens. Agressie wordt versterkt, men is ontvankelijker voor ziekte en ongelukken, er worden meer domme fouten gemaakt en men neigt er naar irrationeel te reageren. Ook komen er meer zelfmoordpogingen voor en mensen vallen sneller flauw. Bij mensen met psychische problemen worden de problemen versterkt. Hier zijn psychiaters het over eens. Misdrijven van alle soorten nemen toe. Om dit allemaal te voorkomen is een ionisator dus een aanrader, omdat negatieve ionen goed zijn. 

Uit studies gedaan naar de invloed van positieve ionen bleek dat 75% van de populatie wordt beïnvloed door de aanwezigheid van relatief veel positieve ionen, terwijl negatieve ionen op dezelfde groep mensen een kalmerende invloed bleek te hebben. Een analyse van 2000 basisscholen liet zien dat kinderen drukker en agressiever werden vlak voor een storm.

Wat doen negatieve ionen?

Negatieve ionen zijn luchtmoleculen met een negatieve lading. Ze bewegen zich met een snelheid van ongeveer één meter per seconde door de lucht in de richting van een geaard oppervlak. Deze negatief geladen deeltjes verbinden zich met stofdeeltjes in de lucht. De stof en chemische deeltjes zijn overwegend positief geladen. 

De negatief geladen ionen botsen tegen de positief geladen stofdeeltjes die daardoor hun lading kwijtraken aan dat stofdeeltje. Zo verbinden negatieve ionen zich bijv. met huisstof, chemische verontreinigingen, uitlaatgassen, rook etc. Bij een tekort aan negatieve ionen blijven de positief geladen deeltjes in de lucht zweven. Een ionisator zorgt voor dit proces.

Negatieve ionen en Lightfresh

De oorzaak en het probleem van luchtvervuiling binnenshuis lijken misschien zeer complex, de oplossing is echter eenvoudig. Met ionisatie door middel van een ionisator wordt de luchtkwaliteit in kantoor of woning zeer sterk verbeterd. Een gezondere atmosfeer wordt gecreëerd door de verspreiding van negatieve ionen in de lucht. 

Veel gebruikers van een negatieve ionisator, zoals onze luchtzuiverende spaarlampen, ervaren een groot voordeel van negatieve ionen. Ze voelen zich meer alert en levendig, een vitaliteit die ook wordt ervaren langs het strand of in de frisse lucht van de bergen. Bovendien; negatieve ionen kunnen de gemoedstoestand verbeteren en de toegenomen zuurstof opname in het bloed. Dit resulteert - biologisch gezien - in een beter gevoel, vergelijkbaar met wat de meeste mensen ervaren op de wintersport, langs het strand, bij een waterval of in de bossen.

Screenshot 2020-07-11 at 19.34.00.png
Screenshot 2020-07-14 at 14.01.53.png
bottom of page